Controle en onderhoud

Brand Veilig Nederland (BVN) biedt u betrouwbare en servicegerichte dienstverlening als het gaat om de controle en het onderhoud van brandbestrijdingsmiddelen en brandpreventieapparatuur. Of het nu gaat controle en onderhoud van brandblussers, brandslanghaspels, haspelkasten, blus- en lasdekens, noodverlichtingen, verbandtrommels en brandwerende doorvoeren, wij staan voor u klaar!

De bij ons aangesloten brandbeveiligingsbedrijven zijn allen REOB gecertificeerd en voldoen daarmee aan de wettelijke eisen voor controle- en onderhoudswerkzaamheden. De kwaliteit en flexibiliteit van onze serviceverlening staat voorop. Indien er met spoed controle- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is er binnen 24 uur een controleur bij u om deze werkzaamheden uit te voeren.

Controle en Onderhoud blusmiddelen

Hoe vaak moet een blustoestel gecontroleerd worden?
In de Nederlandse wet staat aangegeven dat iedere blustoestel jaarlijkse gecontroleerd dient te worden, conform de NEN 2559 norm, door een REOB erkend onderhoudsmonteur.

Brandslanghaspels moeten gekeurd worden conform de norm NEN 671-3. Verder zijn er veel verzekeraars die de controleverplichting van brandslanghaspels in hun polissen hebben opgenomen. De verplichting staat veelal in huurcontracten. In de standaard huurcontracten staat tevens vermeld dat deze controles worden gezien als regulier onderhoud, en voor rekening van de huurder komen.

Het onderhoud van blusmiddelen in 4 stappen.

 1. Regelmatige controle door de gebruiker/eigenaar
  De gebruiker/eigenaar moet alle draagbare blustoestellen één keer in de drie maanden inspecteren op zichtbare kenmerken zoals, aanwezigheid, toegankelijkheid, leesbare gebruiksaanwijzing, enz.
 2. Jaarlijks onderhoud door een REOB erkend onderhoudsmonteur
  Het blustoestel moet jaarlijks gecontroleerd worden door een REOB erkend onderhoudsmonteur, die in dienst is bij een REOB erkend bedrijf.
 3. Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een REOB erkend onderhoudsmonteur
  Afhankelijk van het merk en type blustoestel moet, in het 5e en 15e jaar na de productiedatum, het blustoestel uitgebreid gecontroleerd worden en indien nodig hervuld worden.
 4. Revisie na 10 jaar door een REOB erkend onderhoudsmonteur
  In het 10e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel volledig gedemonteerd en geleegd. Cilinders en brandblustoestellen worden op druk beproefd. Slangen en pistolen moeten eveneens beproefd worden.

Wilt u meer informatie over het onderhoud aan blustoestellen of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.