Opleidingen

Brand Veilig Nederland (BVN) biedt verschillende NIBHV erkende opleidingen en cursussen op veiligheidsgebied aan. Hieronder vindt u een overzicht:

Bedrijfshulpverlener (BHV).
De basis opleiding tot bedrijfshulpverlener is voor iedereen toegankelijk, geen vooropleiding noodzakelijk. Tijdens deze cursus leert de cursist de basis vaardigheden in EHBO en Brand en Ontruiming en wordt hierop via een examen praktisch en schriftelijk getoetst.

Cursusduur:
16 uur welke verdeeld kan worden in 2 hele dagen of 6 avonden.

Herhalingscursus BHV.
Om het basisdiploma geldig te houden dient jaarlijks een herhalingscursus gevolgd te worden, hierin worden de aangeleerde vaardigheden en kennis weer opgefrist.

Cursusduur:
6 uur verdeeld over 1 dag of 2 avonden.

Ploegleider BHV.
Een ploegleider BHV geeft leiding aan meerdere bedrijfshulpverleners, hij zorgt ervoor dat er geoefend wordt en dat iedereen geoefend blijft, hij heeft tevens het beheer en controle over de BHV middelen,
vooropleiding Basis BHV verplicht !

Cursusduur:
2 hele dagen niet aaneengesloten, in de periode tussen de leerdagen dient de cursist een opdracht uit te werken.

Preventiemedewerker.
deze opleiding gaat in op de wet en regelgeving die de basis vormen voor de RI&E, plan van aanpak en het uitvoeren van de ARBO maatregelen.
de preventiemedewerker heeft 3 taakgebieden:
• Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E.
• Het samenwerken met en adviseren aan de OR, de PVT, of de belanghebbende werknemers.
• Het uitvoeren van de ARBO maatregelen.

Cursusduur:
1 dag inclusief examen.

EHBO
Complete cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook in combinatie met BHV, voor de werkgevers die wat meer verwachten van hun BHV’ers.

Cursusduur:
3 dagen, de cursus word afgesloten met een praktijk en theorie examen afgenomen door 2 examinators van het Oranje Kruis.

Herhalingscursus EHBO.
Om het diploma geldig te houden dient jaarlijks een herhalingscursus gevolgd te worden om de vaardigheden en kennis op peil te houden, het diploma word bij goed gevolg elke keer weer voor 2 jaar verlengd.

Gebruik AED.
met een AED kan de hulpverlener in bepaalde gevallen een stroomstoot toedienen aan een slachthoffer meet een hartritmestoornis.
cursusinhoud; werking AED, benadering slachtoffer, bediening van de AED.
toelatingseis: in bezit van BHV of reanimatiediploma.

Cursusduur:
1 dagdeel.

VCA.
VCA basiscursus en VCA Vol voor leidinggevenden.
deze cursus is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw, aannemerij of aanverwante beroepsgroepen.

Cursusduur:
Basis VCA 10 uur inclusief examen van 40 meerkeuzevragen.
VCA VOL 14 uur inclusief examen van 60 meerkeuzevragen.

Maritieme Veiligheid.
in samenwerking met het Berechja College leveren wij al 7 jaar opleidingen op het gebied van veiligheid aan boord en op zee.

Pre Sea.
Een opleiding die de combinatie legt tussen overleven op zee en brandbestrijding aan boord.

Ademluchtbescherming.
Een opleiding in het gebruik en dragen van ademluchtbescherming.
in verschillende landen verplicht op vissersschepen, boorplatforms en baggerschepen.
Geldig bewijs van medische keuring is verplicht voor het deelnemen aan deze cursus.

Cursusduur:
5 dagdelen.

Basic Training.
Cursus in veiligheid op zee, reddingsmiddelen, brandbestrijding inclusief adembescherming, Eerste Hulp inclusief het toedienen van injecties. Wordt afgesloten met een theorie en praktijkexamen. Geldig bewijs van medische keuring is verplicht voor het deelnemen aan deze cursus.

Cursusduur:
10 dagdelen certificering volgens STCW 95