Risico Inventarisatie en evaluatie

Een Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is bedoeld om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie in kaart te brengen. De RI&E vormt de basis voor een structureel Arbo-beleid binnen een organisatie. Ieder bedrijf is volgens de Arbowet (artikel 4) verplicht in het bezit te zijn van een RI&E + een bijbehorend plan van aanpak en deze documenten jaarlijks bij te werken.

In de RI&E worden de gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn beschreven, waaraan medewerkers worden blootgesteld. In het plan van aanpak worden de maatregelen geformuleerd om deze gevaren en risico’s te minimaliseren.

Nut van een RI&E
• Gevaren en risico’s voor u en uw medewerkers minimaliseren.
• Vermindering van het ziekteverzuim.
• Verlaging van de kans dat uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade in geval van een ongeluk.
 
Uitvoering RI&E en wettelijke toetsing
Brand Veilig Nederland (BVN) kan voor u een RI&E en een plan van aanpak opstellen, toetsen op updaten. Hiervoor maken wij gebruik van een praktische methode. Aan de hand van een vragenlijst, eventueel aangevuld met een werkplekonderzoek, onderzoeken we alle aspecten van uw bedrijf op mogelijk Arbo risico’s. Op basis daarvan stellen wij een RI&E op met het bijbehorende plan van aanpak. Dit doen we in overleg met uw preventiemedewerker.